Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cysylltiad Lleol

Er mwyn bod â chysylltiad lleol, mae’n rhaid:

Os nad oes gennych chi gysylltiad lleol ag unrhyw le, felly mae rhaid i’r Cyngor rydych chi wedi gwneud cais iddo gymryd cyfrifoldeb.

Os oes gennych chi gysylltiad ag ardal Cyngor arall, ond dim cysylltiad.