Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llety dros dro

Os penderfynir eich bod chi’n gymwys am gymorth, yn ddigartref ac bod angen blaenoriaethol arnoch chi, mae gan y Cyngor ddyletswydd i roi llety dros dro i chi. Os ydych yn fwriadol ddigartref, oes angen blaenoriaethol arnoch chi neu oes gennych chi gysylltiad â Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mae gennym ni ddyletswydd i ddarparu llety dros dro nes eich bod chi’n dod o hyd i lety parhaol.

Mewn rhai achosion, rydym ni hefyd yn rhoi llety dros dro i chi tra bydd Swyddogion Dewisiadau Tai yn parhau i asesu eich cais, i benderfynu a ydych chi’n ddigartref, yn gymwys am gymorth ac a oes angen blaenoriaethol arnoch chi.

Os penderfynir eich bod chi’n gymwys ac bod angen blaenoriaethol arnoch chi, ond rydych chi’n fwriadol ddigartref, mae gennym ni ddyletswydd i ddarparu llety dros dro er mwyn rhoi cyfle rhesymol i chi ddod o hyd i lety parhaol, a rhoi cyngor a chymorth i chi.

Os penderfynir nad oes angen blaenoriaethol arnoch chi, nad oes gan y Cyngor ddyletswydd cyfreithiol i roi llety dros dro i chi. Byddwch chi’n cael gwybod am y penderfyniad hwn ar ffurf lythyr. Bydd cyngor a chymorth yn cael eu cynnig i chi er mwyn ceisio eich helpu chi i ddod o hyd i’ch llety eich hun.

Os oes angen blaenoriaethol arnoch chi, efallai cewch chi lety dros dro tra bod ymholiadau pellach yn cael eu gwneud am eich cais. Efallai bydd hwn mewn: