Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofyn am Adolygiad

Mae rhaid i chi ofyn am adolygiad o unrhyw benderfyniad ymhen 21 diwrnod o’r dyddiad y cawsoch chi’r penderfyniad ysgrifenedig.

Gofynnir i chi ddatgan yn glir eich rhesymau am ofyn am adolygiad ysgrifenedig a byddwch chi’n cael gwybod am y weithdrefn apelio. Os ydych chi’n credu y byddech chi angen help gyda’r broses hon gallwch chi gysylltu â:- Shelter, CAB, Prosiect Cwmpawd, os ydych chi’n 25 oed neu’n iau, neu gyfreithiwr o’ch dewis chi.

Bydd y Cyngor yn ystyried unrhyw wybodaeth a gyflwynir gennych chi neu ar eich rhan.

Os ydych chi’n methu cyflwyno unrhyw wybodaeth fanwl bellach, bydd y penderfyniad yn cael ei adolygu ar sail yr holl wybodaeth sydd wrth law yn barod.

Fel arfer mae’n rhaid i’r Cyngor ddod i benderfyniad ymhen 8 wythnos o ddyddiad eich cais.

Manylion Cyswllt