Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Angen Blaenoriaethol?

Yn ystod y cyfweliad, bydd rhaid i’ch Swyddog Dewisiadau Tai asesu a oes gennych chi angen blaenoriaethol am gymorth. Efallai fod angen blaenoriaethol arnoch chi os:

Os ydych chi’n ddigartref ac yn gymwys amdano ac mae angen blaenoriaethol arnoch chi, mae rhaid i’r Cyngor sicrhau bod llety dros dro addas yn cael ei gynnig i chi tra ei fod yn gwneud ymholiadau pellach.