Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dyletswydd i Atal Digartrefedd a'i Leddfu

Ar ôl asesiad, os yw’r Swyddog Dewisiadau Tai yn fodlon eich bod chi’n wynebu digartrefedd ymhen 56 diwrnod ac yn gymwys i gael gymorth, mae rhaid i ni helpu i’ch atal rhag mynd yn ddigartref drwy naill ai ddiwallu eich anghenion llety neu’ch helpu i wneud un neu rai o’r pethau isod: