Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bwriadol Ddigartref

Gellir eich ystyried yn fwriadol ddigartref os ydych chi’n gadael neu wedi cael eich gorfodi i adael llety y gellid disgwyl i chi barhau i aros ynddo, ond fe adawoch chi oherwydd i chi wneud rhywbeth neu fethu gwneud rhywbeth.

Er enghraifft: