Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llety Parhaol

Bydd ein dyletswydd drosoch chi yn dod i ben os ydych chi’n:

Fodd bynnag, mae gennych chi’r hawl i apelio ynglŷn ag addasrwydd y llety ymhen 21 diwrnod. Yn ystod y cyfnod y byddwn ni’n asesu addasrwydd y cynnig, efallai byddem ni’n parhau i ddarparu llety dros dro i chi.
Os cewch chi denantiaeth ar sail unrhyw wybodaeth anwir neu gamarweiniol rydych chi wedi’i rhoi, byddwn ni’n gweithredu’n gyfreithiol i derfynu’r denantiaeth.

Gofyn am Adolygiad o Benderfyniad

Os ydych chi’n cael gwybod bod y Cyngor wedi pennu:

mae gennych chi’r hawl i ofyn am adolygiad o’r penderfyniad hwnnw. Gallwch hefyd apelio ynglŷn ag addasrwydd cynnig o lety.