Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digartref?

Mae Adran 55 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn dweud eich bod chi’n ddigartref os:

Mae person o dan fygythiad o ddigartrefedd os yw’n debygol y bydd y person yn dod yn ddigartref o fewn 56 o ddiwrnodau.