Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofal a Thrwsio

Beth yw Gofal a Thrwsio?

Bwriad Gofal a Thrwsio Wrecsam ydi cynnig cymorth i'r henoed a rhai sy'n dioddef o anabledd wrth ddarparu cyngor yn rhad ac am ddim a chymorth ymarferol parthed gwelliannau, atgyweirio ac addasu eu cartrefi er mwyn eu galluogi i fod yn annibynnol, a byw yn gysurus a diogel.

Am wybodaeth bellach ynghylch budd-daliadau ar gyfer pobl hyn neu bobl ag anableddau, ymwelwch â'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol.