Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddfeydd Ystadau Tai

Mae tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael eu rheoli drwy chwech o Swyddfeydd Ystadau Tai lleol. Mae pob un o’r swyddfeydd yn cynnig gwasanaeth dai gynhwysfawr a lle i dalu rhent, Treth Cyngor, rhent garej a biliau am ddŵr a gwasanaethau eraill.

Map Swyddfeydd Ystadau Tai Map Swyddfeydd Ystadau Tai
Map Swyddfeydd Ystadau Tai
Plas Madoc: cyswllt am gwybodaeth Gwersyllt: cyswllt am gwybodaeth Caia: cyswllt am gwybodaeth Broughton: cyswllt am gwybodaeth Rhos: cyswllt am gwybodaeth Plas Madoc: cyswllt am gwybodaeth Wrecsam Ganolog: cyswllt am gwybodaeth Plas Madoc: cyswllt am gwybodaeth