Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tîm Gorfodi Tai

Mi ddylai eich cartref fod yn lle o ddiogelwch a mwynhad.  Mae gennych chi’r hawl i beidio dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol gan eich cymdogion.

Mae Cyngor Wrecsam yn ymrwymo i ddarparu cartref safonol, mewn llefydd diogel, ar gyfer pawb sydd ei angen.

Mae’r Tîm Gorfodi Tai yn ymateb i achosion difrifol o ymddygiad gwrthgymdeithasol a phoendod, neu i achosion sydd ddim wedi cael eu datrys gan swyddfa’r ystâd.

Mae’r gwaith yn amrywiol iawn, o bethau llai difrifol i bethau fel cyffuriau, bygwth, sŵn ac ymddygiad treisgar.

Mae’r tîm yn cydweithio’n agos gyda’r swyddfa tai leol, cyfreithwyr arbenigol a’r heddlu, trwy:

Ond mae hyn yn amhosibl heb eich cymorth chi.  Trwy gydweithredu, mi fedrwn ni ddefnyddio’r grymoedd sydd gennyn ni i sicrhau eich heddwch meddwl a’ch diogelwch.

Os ydych chi eisiau i ni weithredu ar eich rhan, cysylltwch drwy:

Ebost: tenancyenforcement@wrexham.gov.uk

Ffoniwch y llinell ffn 24 awr gyfrinachol ar 01978 292029

Ewch i'ch Swyddfa Std, Neuadd y Dref, Wrecsam neu

Ysgrifennu at:
Y Tîm Gorfodaeth Tenantiaeth
Yr adran tai a diogelu’r cyhoedd
Gwasanaethau tai
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU.