Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion am Dreth y Cyngor

Ailbrisio Treth y Cyngor

Gwerthoedd Newydd ar Fandiau

Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy'n rhoi band i eiddo, ar y sail bod yr eiddo mewn cyflwr rhesymol ac ar werth yn wag ar 1 Ebrill 2003. Seiliwyd y gwerthoedd gwreiddiol ar gyfer rhestr 1993 ar werthoedd 1991. Isod, ceir bandiau 1993 a 2005 a'r rhestr.

Bandiau Gwerthoedd 1993 O Gwerthoedd 1993 i Lluosogwyr Gwerthoedd 2005 O Gwerthoedd 2005 i
A 0 30,000 6/9 0 44,000
B 30,001 39,000 7/9 44,001 65,000
C 39,001 51,000 8/9 65,001 91,000
D 51,001 66,000 9/9 91,001 123,000
E 66,001 90,000 11/9 123,001 162,000
F 90,001 120,000 13/9 162,001 223,000
G 120,001 240,000 15/9 223,001 324,000
H 240,001 + 18/9 324,001 424,000
I     21/9 424,001 +

Gallwch gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Atgynhyrchwyd â chaniatâd Asiantaeth y Swyddfa Brisio.
Mae'r rhestr Treth y Cyngor hon yn hawlfraint y goron ond gellir ei hatgynhyrchu heb ganiatâd ffurfiol a thâl am ddefnydd personol neu fewnol. Ni ellir atgynhyrchu'r deunydd mewn unrhyw waith arall (boed yn gopi papur, yn electronig neu ffurf arall), ei drosglwyddo, ei ddosbarthu neu beri iddo fod ar gael ar unrhyw rwydwaith heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw Swyddfa Bapur ei Mawrhydi (St Clements House, 2-16 Colegate, Norwich NR3 1BQ). Y Goron © 2004