Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

A Ydych Yn Anfodlon?

Os ydych yn anfodlon gyda phenderfyniad a wnaed gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, yna, gallwch apelio.

Sut I Apelio

Treth y Cyngor

Os ydych yn meddwl bod y bil yn rhy uchel oherwydd bod eich ty yn y band anghywir, yna dylech apelio i Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn Nhy'r Rhaglaw, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam neu trwy neu ffonio 03000 505505..

Os dymunwch apelio yn erbyn atebolrwydd, dylech ysgrifennu atom i ddechrau gan gyflwyno eich gwrthwynebiadau i’n penderfyniad.

Budd-daliadau Tai/Gostyngiad y Dreth Gyngor

Os ydych yn meddwl bod y penderfyniad am eich Budd-dal Tai neu Gostyngiad y Dreth Gyngor yn anghywir:

Trethi Busnes

Os ydych yn meddwl bod eich bil yn rhy uchel oherwydd bod y Gwerth Trethadwy'n ormod, dylech apelio i Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn Nhy'r Rhaglaw, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam neu ffoniwch 03000 505505.

Os dymunwch apelio, dylech ysgrifennu atom yn gyntaf gan nodi eich gwrthwynebiadau i'n pendergynaid a gofyn i ni adolygu ein penderfyniad.

Cwynion gan Gwsmeriaid

Os nad ydych yn fodlon â'r ffordd yr ydym wedi trin eich ymholiad ebost: counciltax@wrexham.gov.uk, businessrates@wrexham.gov.uk neu housingbenefits@wrexham.gov.uk neu gallwch ysgrifennu at y: Rheolwr Gwasanaeth – Refeniw a Budd-daliadau, Adran Gyllid, Stryt y Lampint, Wrecsam LL11 1AR yn esbonio pam nad ydych yn fodlon.