Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddiadau i'r Ysbyty Maelor Wrecsam

Darganfod eith ffordd Ysbyty Maelor Wrecsam.

Cynlluniwch eich taith

Defnyddiwch y ffurflen isod i gynllunio'ch taith o A i B (Traveline-cymru).

Ar y trên

Ewch allan o Orsaf Gyfrredinol Wrecsam i Ffordd yr Wyddgrug gyferbyn â gorsaf betrol Esso. Trowch i'r dde a cherddwch ar hyd Ffordd yr Wyddgrug tuag at Faes Pêl droed y Cae Ras hyd nes eich bod yn cyrraedd Modurdy Vauxhall Dickens' gyda Kwik Fit Tyres and Exhausts gyferbyn. Cymerwch y tro cyntaf i'r chwith oddi ar Ffordd yr Wyddgrug ar ôl Kwik Fit i Ffordd Maesgwyn. Mae'r giatiau ar ben y ffordd yn eich arwain yn syth i gampws Ysbyty Maelor.

O Orsaf Ganolog Wrecsam, trowch i'r dde ac ewch allan o Ganolfan Siopa'r Werddon trwy fynedfa'r maes parcio ger siop Computer World. Trowch i'r dde wrth y ffordd, a cherddwch at gylchfan fechan gyda siop bîn 'Chances' ar yr ochr chwith.

Croeswch yn syth ar draws y gylchfan ac ewch dros y groesfan rheilffordd.

Ar y bws

Mae nifer o fysiau'n mynd heibio'r Ysbyty o Orsaf Bysiau Stryt y Brenin ar eu ffordd allan o Wrecsam. Disgynnwch o'r bws wrth y safle bws cyntaf wedi mynd heibio'r groesfan rheilffordd. Ar fysiau sy'n mynd heibio'r Ysbyty tuag at Wrecsam disgynnwch wrth y Ganolfan Aelodau Gosod.

Mewn car

Os ydych yn dod tuag at Wrecsam o'r Gogledd ar hyd yr A483 gadewch y ffordd hon ar gyffordd yr A541 (arwydd Yr Wyddgrug) a throwch i'r chwith. Os ydych yn dod ar hyd yr A541 o'r Wyddgrug ewch yn syth ar draws y gyffordd. Symudwch yn syth i'r lôn dde i droi i'r dde ar y gylchfan. Ewch ymlaen heibio'r fynedfa i B&Q i gylchfan arall lle dylech gymryd yr allanfa gyntaf. Dilynwch Lôn Rhyd Broughton i fyny'r allt i gylchfan arall a throwch i'r chwith i gyrraedd yr Ysbyty.

Os ydych yn dod o'r de ar yr A483 gadewch y ffordd hon gyda'i chyffordd â'r A525 (arwydd Rhuthun) a throwch i'r dde tuag at Wrecsam.

Os ydych yn dod ar yr A525 o Ruthun ewch syth ymlaen drwy'r gyffordd.

Ar ôl tua ½ milltir cymerwch y tro i'r chwith (arwydd Ysbyty). Ewch heibio Ysbyty Iâl BUPA ar eich de a chymerwch ail allanfa'r gylchfan i gyrraedd yr Ysbyty.

Os ydych yn dod o'r dwyrain ar hyd yr A534 (o Holt a Nantwich) dewch i'r dref hyd nes y cyrhaeddwch y gylchfan ger y pwll nofio gyda'r to crib arbennig. Trowch i'r chwith a dilynwch arwyddion i'r A525 i Whitchurch hyd nes eich bod yn mynd heibio Halfords, Comet, MFI a Matalan ar eich ochr dde i gyrraedd goleuadau traffig cyffordd Rhodfa San Silyn. Trowch i'r dde i'r ffordd hon. Os ydych yn dod o Whitchurch ar yr A525 dewch i Wrecsam gan fynd heibio Barics y Fyddin Diriogaethol ar eich chwith. Wedi mynd heibio'r goleuadau traffig mae'r ffordd yn troi i'r dde i lawr yr allt at oleuadau traffig Rhodfa San Silyn. Trowch i'r chwith i'r ffordd hon.

Yn y naill achos a'r llall ewch ymlaen ar hyd Rhodfa San Silyn, gan fynd heibio croesfan cerddwyr a rhagor o oleuadau traffig cyn dod at y gylchfan ger Canolfan Siopa'r Werddon. Ewch yn syth ymlaen o'r gylchfan hon a'r un nesaf sy'n ei dilyn yn fuan wedyn, cyn croesi'r rheilffordd wrth y groesfan.