Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfleusterau Arlein

Adnewyddu neu Gadw Llyfrau

Oeddech chi’n gwybod fod posib i chi adnewyddu neu gadw/neilltuo llyfrau trwy ddefnyddio ein Catalog arlein?  I wneud hyn, ewch i’r Catalog arlein gyda’ch Rhif Cerdyn Llyfrgell a PIN (efallai bydd angen i chi ofyn am hwn gan eich llyfrgell leol).  Unwaith fyddwch wedi mewngofnodi i’ch cyfrif, fe welwch y rhestr o eitemau sydd gennych ar fenthyg a sydd ar gael ar gyfer adnewyddu; a hefyd bydd posib i chi gadw eitemau sydd ar gael o’r catalog.

Adnewyddu neu Gadw Llyfrau

Gwasanaethau Gwybodaeth am Ddim gan Ddarparwyr Allanol

e-Llyfraullafar

e-Llyfrau

Arall