Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fferyllwyr

Darganfod fy ngwasanaethau agosaf... wales.nhs.uk

Y Gwasanaeth Allan o Oriau

Darperir gwasanaethau fferyllol Allan o Oriau gan:

L Rowland a’i Gwmni
George’s Crescent
Wrecsam (gyferbyn â’r Feddygfa)

Mae’n agored ar ddyddiau’r wythnos a dydd Sadwrn tan 8.00pm ac ar ddydd Sul a Gwyl Banc rhwng 11.00am a 3.00pm.