Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cefnogaeth i Rieni sy'n Ofalwyr

Os ydych chi’n rhiant i blentyn anabl neu blentyn ag anghenion ychwanegol (y cafwyd diagnosis ar ei gyfer neu beidio), gall GGDW eich helpu i ddod o hyd i:

Yn ogystal â hynny, drwy’r Panel Seibiant Anabledd a Gofal Plant ac yn unol â’r anghenion ac fel y mae cyllid yn caniatáu, gall GGDW eich helpu i ddod o hyd i:

Panel Seibiant Anabledd a Gofal Plant CBSW

Pwrpas y Panel yw ystyried ceisiadau am gyllid tymor byr ar gyfer lleoedd gofal plant, cymorth ar gyfer lleoliadau gofal plant a lleoliadau seibiant er mwyn:

Sylwer, mae cyllid bob amser dros dro a chaiff ei ddyrannu fel y mae’r gyllideb yn caniatáu.

Panel Seibiant Anabledd a Gofal Plant CBSW - Lleoliadau Gofal Plant

Cliciwch yma i weld y wybodaeth ynghylch meini prawf a chanllawiau ar gyfer ceisiadau am gymorth i gael mynediad at ddarpariaeth gofal plant i blant ag anabledd a / neu angen ychwanegol.

Panel Seibiant Anabledd a Gofal Plant CBSW - Seibiant Anabledd

Cliciwch yma i weld y wybodaeth ynghylch meini prawf a chanllawiau ar gyfer ceisiadau am leoliadau seibiant i blant ag anabledd a / neu angen ychwanegol.

Os ydych yn chwilio am

wybodaeth ar seibiannau byr, yna cysylltwch â ni.

Dolenni Cyswllt Defnyddiol