Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfannau Cymunedol - Canolfan Goff Barynteg

Mae Canolfan Goffa Brynteg yn ganolfan a ailwampiwyd o ganlyniad i arian gan Gronfa Adfywio Lleol Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Bydd y Ganolfan yn helpu pobl sy'n byw yn ardaloedd Brynteg a Southsea i chwarae mwy o ran mewn gweithgareddau lleol. Mae'r ganolfan ar safle cyn Ganolfan Gymunedol y Neuadd Goffa a Llyfrgell Brynteg ar Ffordd y Chwarel, Brynteg.

Mae'n dod â nifer fawr o asiantaethau at ei gilydd sy'n gysylltiedig â darparu'r cynigion adfywio ar gyfer yr ardal. Y partneriaid sy'n defnyddio'r Ganolfan yw y Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth, Asiantaeth Adfywio Tai, Tîm Strategaeth Broughton, AAC a Choleg Iâl.

Am wybodaeth bellach ynghylch hurio a phrisiau ffoniwch y Swyddog Canolfannau Cymunedol ar 01978 297443 neu leisure@wrexham.gov.uk