Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfannau Cymunedol

Rhestrir y Prisiau O’r 1 Ionawr 2018

Canolfan Adnoddau

Neuadd Goffa Brynteg, Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt, Canolfan Adnoddau Cymunedol Acton, Plas Pentwyn a Canolfan Adnoddau Parc Llai.

Neuadd Lawn £56.00
Hanner y neuadd (Gwersyllt, Acton) £40.00
Ystafell Weithgareddau (Gwersyllt) £40.00
Ystafell Hyfforddi (Acton) £38.00
Ystafell Gyfarfod (Brynteg) £40.00
Ystafell y Clwb Ieuenctid (Llai) £40.00
Hanner yr Ystafell Gyfarfod (Brynteg) £25.00
Ystafell Gyfarfod (Acton) £25.00
Ystafell Addysg (Llai) £25.00
Ystafell Talon (Plas Pentwyn) £25.00
Ystafell Gyfweld (Gwersyllt, Llai) £20.00
Ystafell Gyfweld (Acton, Brynteg) £20.00
Ystafell Gyfarfod Ardaloedd Creche (Acton) £40.00
Ystafell Gyfarfod Ardaloedd Creche (Gwersyllt, Brynteg) £25.00
Ystafell TG Smelt (Plas Pentwyn) £40.00
Ystafell TG (Brynteg) £40.00
Ystafell TG (Gwersyllt, Llai) £25.00

Canolfannau Cymunedol

Defnydd o Gerddoriaeth Fyw neu wedi'i Recordio Pob Ystafell (fesul sesiwn) £2.00
Defnydd o Gyfleusterau Coginio Fel Sesiwn (pan eu bod ar gael) £10.00
Defnydd o Lwyfan Symudol Pob ystafell (pan eu bod ar gael) £20.00
Cost ychwanegol am beidio gadael ar yr amser a gytunwyd Pob Ystafell (fesul awr neu ran o awr) £56.00

Cyfnod Hurio.

Nodiadau ar Brisiau

Cyfnod Llogi: Bore, Prynhawn neu Gyda’r Nos (sesiynau 3 awr)

Amodau Llogi Mae copïau ar gael.

Gosod yn fasnachol: Bydd cost lawn yr ystafell yn cael ei godi.

Cyfraddau Gostyngol 

  1. Grym dewisol i ostwng y ffioedd arferol o 25% ar gyfer digwyddiadau a sefydliadau elusennol ac i godi arian yn lleol.
  2. Grym dewisol i ostwng ffioedd ar gyfer archebion rheolaidd / bloc.
  3. Grym dewisol y Pennaeth Adran i ostwng ffioedd ar gyfer unrhyw archeb, yn unol â chynllun dirprwyo grymoedd i Swyddogion.