Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Shopmobility

Mae'r gwasanaeth Shopmobility yn rheoli fflyd o gadeiriau a sgwteri sy'n cael eu gyrru motor neu llaw ar gyfer unrhyw un sydd phroblemau symudedd. Wedi i chi ymaelodi medrwch fenthyg peiriant pan fyddwch ei angen.

Symlrwydd

Os nad ydych erioed wedi defnyddio un o'n peiriannau, medrwn eich sicrhau eu bod yn hawdd iawn i'w defnyddio. Cynlluniwyd hwy i'w defnyddio ar balmentydd ac wrth ddefnyddio'u hoffer llywio syml medrwch deithio'n araf deg. Gallwn roi hyfforddiant i'r rhai hynny ohonoch sy'n anghyfarwydd 'r math hwn o offer.