Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Marchnadoedd Wrecsam

Marchnadoedd Canol y Dref Wrecsam

Cefnogwch Eich Marchnadoedd Lleol

Lleolir pob un o'n marchnadoedd o dan do o fewn canol y dref ac maent yn rhan o flynyddoedd o draddodiad. Mae gan y marchnadoedd dros 100 o stondinau ac ystod eang o nwyddau o'r radd flaenaf. Mae popeth sydd ei angen arnoch chi a'ch cartref ar gael am brisiau rhesymol a chynigir popeth o fwyd hyd at ddillad.

Marchnad Gyffredinol

Mae gan y Farchnad Gyffredinol fynedfeydd ger Stryt Henblas a Sgwâr Henblas.

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9.00am - 4.30pm, mae'r farchnad yn cau am 1.30pm ar brynhawn dydd Mercher.

Mynediad i Bobl Anabl

Mynedfa Stryt Henblas ger rhifau 21 - siop gwerthu llysiau a ffrwythau a 23 - siop flodau.

Marchnad y Cigyddion

Mae gan Farchnad y Cigyddion fynedfeydd yn yr Arcêd Ganolog ger Stryt yr Hôb, Stryt Fawr a Stryt Henblas.

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9.00am - 4.30pm, mae'r farchnad yn cau am 1.30pm ar brynhawn dydd Mercher.

Mynediad i Bobl Anabl

Trwy'r Arcêd Ganolog ger Stryt yr Hôb.