Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Busnes yn Wrecsam

Seminarau, gweithdai, cyflwyniadau a sesiynau hyfforddi busnes a fydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol sydd wedi'u hanelu at fusnesau newydd a/neu fusnesau sydd eisoes yn bodoli yn ardal Wrecsam.

Mae croeso i chi gyflwyno manylion (dewiswch “busnes” o’r rhestr “categori digwyddiad” yn y gwymplen) i gael eich cynnwys yn ein calendr digwyddiadau busnes.

Sylwch, gall rhai digwyddiadau gael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.  Fe’ch cynghorir i wirio gyda threfnwr y digwyddiad ymlaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 17 digwyddiadau.

CIPD Gogledd a Chanolbarth Cymru – Map y Proffesiwn Newydd (Wrecsam)

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-the-new-profession-map-wrexham-tickets-67745932909?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 18/09/2019
Amseroedd: 8:00 – 10:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt CIPD Cymru | CIPD Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-the-new-profession-map-wrexham-tickets-67745932909?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0 - £7

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12641

Diwylliant Busnes Rhyngwladol – Y Dwyrain Canol

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/diwylliant-busnes-rhyngwladol-y-dwyrain-canol/

Lleoedd: Ramada Plaza, Wrecsam | Ramada Plaza, Wrexham
Dyddiad: 19/09/2019
Amseroedd: 08:00 - 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llywodraeth Cymru | Welsh Government ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/international-business-culture-middle-east/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12659

WISH Gogledd Cymru – Taith Dynes ym Maes Tai

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/wish-north-wales-a-womans-journey-in-housing-tickets-69744978107?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Swyddfeydd Moneypenny | Moneypenny offices
Dyddiad: 19/09/2019
Amseroedd: 08:30 – 11:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt WISH (Women in Social Housing) ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/wish-north-wales-a-womans-journey-in-housing-tickets-69744978107?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £43.71

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12668

Dechrau a Rhedeg Busnes – Rhoi Cynnig Arni

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 24/09/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12635

Tynnu Lluniau Cynnyrch Gwell ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/tynnu-lluniau-cynnyrch-gwell-ar-gyfer-y-cyfryngau-cymdeithasol/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 25/09/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/taking-better-product-photos-for-social-media/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12636

Gofalu am eich Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/taking-care-of-business-keeping-you-your-customers-and-your-business-safe-tickets-68782826285?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 03/10/2019
Amseroedd: 08:30 – 11:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru | FSB Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/taking-care-of-business-keeping-you-your-customers-and-your-business-safe-tickets-68782826285?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12667

CIPD Gogledd a Chanolbarth Cymru – Diweddariad am Gyflogaeth (Wrecsam)

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-employment-update-wrexham-tickets-67795475091?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 10/10/2019
Amseroedd: 08:00-10:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt CIPD Cymru | CIPD Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-employment-update-wrexham-tickets-67795475091?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0 - £7

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12661

Adeiladu a Rheoli Gweithlu Effeithiol

Mae ymrwymiad gweithwyr cyflogedig yn bwysicach nac erioed. Mae arweinwyr busnes blaengar yn sylweddoli bod y llwybr i fusnes effeithlon, deinamig sy’n creu elw yn dechrau gyda'i bobl. Oes gan eich busnes yr offer a’r wybodaeth i wneud y newidiadau sydd eu hangen i nid yn unig gadw eu staff allweddol yn eich busnes ond hefyd i gael gwared ar y bobl sydd yn dal eich busnes yn ei ôl? Ydi eich prosesau AD a chyfraith cyflogaeth yn ddigon hyblyg i yrru eich busnes ymlaen? Ymunwch â ni ar y cwrs arloesol ac effeithiol i newid wyneb eich gweithle i gynyddu perfformiad ac elw. Yn ystod y sesiwn bydd Evans Lamsley yn delio gyda: Defnydd effeithiol o weithdrefnau cyfraith cyflogaeth ac AD, cydbwyso iechyd a lles, creu strategaeth 6 mis i gynyddu ymrwymiad a phroffidioldeb. Pwy ddylai fynychu: Perchnogion busnes, cyfarwyddwyr, pobl broffesiynol AD neu reolwyr gyda chyfrifoldeb am staff.

Lleoedd: Ystafell 4, Pentref Busnes Yr Orsedd | Suite 4, Rossett Business Village
Dyddiad: 10/10/2019
Amseroedd: 10am – 4pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Evans Lamsley ar neu ebost hello@evanslamsley.com

Gwefan: https://evanslamsley.com/training-events-networking/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £100 + VAT

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12545

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 15/10/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12166

Sesiwn Gwybodaeth Ddigidol Banc Lloyds (Wrecsam)

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/lloyds-bank-digital-knowhow-session-wrexham-tickets-66190370179?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 09:00-13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Banc Lloyds | Lloyds Bank ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/lloyds-bank-digital-knowhow-session-wrexham-tickets-66190370179?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12664

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Lefel 3

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-18th-october-2019-tickets-57978559432?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Parc Gwledig Dyfroedd Alun | Alyn Waters Country Park
Dyddiad: 18/10/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-18th-october-2019-tickets-57978559432?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12666

Diwylliant Busnes Rhyngwladol - Tsieina

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/diwylliant-busnes-rhyngwladol-tsieina/

Lleoedd: Ramada Plaza, Wrecsam | Ramada Plaza, Wrexham
Dyddiad: 24/10/2019
Amseroedd: 08:00 - 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llywodraeth Cymru | Welsh Government ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/international-business-culture-china/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12660

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12167

Gwobrau Enhancing Entrepreneurship

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/enhancing-entrepreneurship-awards-tickets-68443802255?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 13:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Enhancing Entrepreneurship ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/enhancing-entrepreneurship-awards-tickets-68443802255?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12669

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - 3 diwrnod

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-16th-19th-sept-2019-tickets-57977347808?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales
Dyddiad: gan 16/09/2019 i 18/09/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-16th-19th-sept-2019-tickets-57977347808?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £162.83

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12640

Dechrau a Rhedeg Busnes – Rhoi Cynnig Arni

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: gan 16/09/2019 i 23/09/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12634

Startup Club

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/startup-club/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: gan 25/07/2019 i 19/09/2019
Amseroedd: 17:00 - 21:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/startup-club/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12558