Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Busnes yn Wrecsam

Seminarau, gweithdai, cyflwyniadau a sesiynau hyfforddi busnes a fydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol sydd wedi'u hanelu at fusnesau newydd a/neu fusnesau sydd eisoes yn bodoli yn ardal Wrecsam.

Mae croeso i chi gyflwyno manylion (dewiswch “busnes” o’r rhestr “categori digwyddiad” yn y gwymplen) i gael eich cynnwys yn ein calendr digwyddiadau busnes.

Sylwch, gall rhai digwyddiadau gael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.  Fe’ch cynghorir i wirio gyda threfnwr y digwyddiad ymlaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 19 digwyddiadau.

Yswiriant a Marchnata

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/yswiriant-a-marchnata/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam, Wrecsam / Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 14/11/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/insurance-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: -

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12771

Menter Gymdeithasol – Ehangu tu hwnt i Ffiniau

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-expanding-beyond-borders-tickets-72214382161

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 15/11/2019
Amseroedd: 09:30 – 15:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-expanding-beyond-borders-tickets-72214382161 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12728

Creu Gwefan

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/creating-a-website/

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt | Gwersyllt Community Resource Centre
Dyddiad: 18/11/2019
Amseroedd: 14:00 - 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Cyswllt Ffermio | Farming Connect ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/creating-a-website/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12704

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12167

Gwobrau Enhancing Entrepreneurship

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/enhancing-entrepreneurship-awards-tickets-68443802255?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 13:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Enhancing Entrepreneurship ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/enhancing-entrepreneurship-awards-tickets-68443802255?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12669

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12706

Clwb Syniadau Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/business-ideas-club-tickets-72219882613?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | The Catrin Finch Centre
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 16:00 – 18:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Kogan Coaching ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/business-ideas-club-tickets-72219882613?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12723

Awgrymiadau: Rhwydweithio a Chynhyrchu Arweiniol ar gyfer Pobl sy’n Casáu Gwerthiannau

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/awgrymiadau-rhwydweithio-a-chynhyrchu-arweiniol-ar-gyfer-pobl-syn-casau-gwerthiannau/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam / Wrexham Enterprise Hub LL11 1AT
Dyddiad: 21/11/2019
Amseroedd: 12pm - 2pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru / Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/anti-sell-networking-lead-generation-tips-for-people-who-hate-sales/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: -

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 November 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12776

Marchnata Digidol

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/marchnata-digidol/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam / Wrexham Enterprise Hub LL11 1AT
Dyddiad: 25/11/2019
Amseroedd: 12pm - 4pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru / Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/digital-marketing--5/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: -

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 November 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12777

SEO i Dyfu’ch Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cyflymu-cymru-i-fusnesau-seo-i-dyfuch-busnes/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 26/11/2019
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-seo-to-grow-your-business/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12707

Gweithdy Treth a Chadw Cyfrifon

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-treth-a-cadw-llyfrau--1/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 26/11/2019
Amseroedd: 13:00 - 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12708

Menywod Mewn Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/menywod-mewn-busnes/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam / Wrexham Enterprise Hub LL11 1AT
Dyddiad: 28/11/2019
Amseroedd: 4pm - 6pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru / Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/women-in-business/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: -

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 November 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12778

Ennill a Chadw Cwsmeriaid

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/ennill-a-chadw-cwsmeriaid-2019/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 03/12/2019
Amseroedd: 09:30 - 13:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/winning-keeping-customers-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12709

Gwobr Lefel 3: Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion mewn Peryg – 1 diwrnod

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-safeguarding-childrenyoung-people-adults-at-risk-1-day-tickets-71628431567?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 05/12/2019
Amseroedd: 09:00 – 17:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Litegreen LTD ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-safeguarding-childrenyoung-people-adults-at-risk-1-day-tickets-71628431567?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £45

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12722

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 17/12/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12710

CIPD Canolbarth a Gogledd Cymru – Rhwydweithio... ‘One Letter Away From NOT-Working’

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-networking-one-letter-away-from-not-working-wrexham-tickets-67797166149?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr (Bwyty 1887) | Glyndwr University (Restaurant 1887)
Dyddiad: 15/01/2020
Amseroedd: 08:00 – 10:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt CIPD Cymru | CIPD Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-networking-one-letter-away-from-not-working-wrexham-tickets-67797166149?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0 - £7

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12712

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: gan 18/11/2019 i 25/11/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12705

'Clwb Cychwyn'

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/startup-club/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: gan 03/10/2019 i 15/12/2019
Amseroedd: 17:00 - 21:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/startup-club--1/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12695

Menter Partneriaeth Parc Caia (bob dydd Mawrth)

Trowch eich brwdfrydedd i fusnes a’ch diddordebau i swydd! Galwch heibio unrhyw bryd am fwy o wybodaeth: bob dydd Mawrth, 2:30-7yh Yn Yr Hwb, Canolfan Partneriaeth Parc Caia Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam, LL13 8TH Siaradwch am eich syniad busnes yn gyfrinachol gydag un o’n ymgynghorwyr

Lleoedd: Yr Hwb / The Hub, LL13 8TH
Dyddiad: gan 12/11/2019 i 31/03/2020
Amseroedd: 14:30 - 19:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Prosiect Hunan-Gyflogaeth Wrecsam ar 07899916242 neu ebost selfemployment@avow.org

Swyddfa Bocs: 07899916242

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 November 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12770