Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fforwm Canol y Dref

Ffurfiwyd Fforwm Canol Tref Wrecsam drwy amrywiaeth eang o fusnesau a sefydliadau diddordeb cyffredin yn natblygiad ffyniannus Wrecsam. Mae aelodau Fforwm Canol y Dref yn cydweithio i ddylanwadu a sicrhau datblygiadau, gweithgareddau a blaengareddau cadarnhaol yn y dref.

Amcan Fforwm Canol Tref Wrecsam yw "Hyrwyddo gweithgaredd partneriaeth cydweithiol wedi ei gynllunio i sicrhau bod Canol Tref Wrecsam yn cael ei chydnabod fel amgylchedd deniadol, gln a diogel er mwyn uchafu ei photensial fel prif ganolfan siopa, twristiaeth a diwylliant Gogledd Cymru."

Er mwyn hwyluso hyn, trefnir y Fforwm i grwpiau ffocws sy'n edrych ar feysydd penodol o ddiddordeb iddynt, sef :-

Os hoffech gyfrannu neu gymryd rhan mewn hyrwyddo unrhyw un o amcanion Fforwm Canol Tref Wrecsam, cysylltwch Rheolwr Canol y Dref, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1WS. Ffn: 01978 292457.