Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agendau, Adroddiadau a Chofnodion cyn mis Hydref 2014 o’r Archif

Mae’r ddogfen chwilio ac adalw hon yn cynnwys agendau, adroddiadau a chofnodion pwyllgorau’r Cyngor o’r archif o’r cyfnodau canlynol:

Cyfleuster Chilio Pwyllgor Cyfredol

Gellir gweld agendâu pwyllgorau, adroddiadau a chofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd o fis Hydref 2014 yma:

Nodwch fod y cofnodion sy'n cael eu cyhoeddi ar-lein yn amodol ar gadarnhad yng nghyfarfod cyffredinol nesaf y pwyllgor perthnasol.


Mae'r diofyn yn adfer holi gofnodion. Mae * yn dynodi'r pwyllgorau presennod.

Chwiliwch

Mae'r geiriau a ymddengys fel mater o drefn yn dod o hyd i'r holl gofnodion ac agendâu.

Dyddiad:

Mae'r geiriau a ymddengys fel mater o drefn yn dod o hyd i bob mis/blwyddyn. Rhowch flwyddyn NEU fis a blwyddyn.