Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllunio Rhag Argyfwng

Cynllunio Rhag Argyfwng mae'r tîm yn gyfrifol am gynllunio rhag argyfwng, i baratoi ac i reoli ymateb y Cyngor. Y gwaith a wneir yn bennaf yw cynllunio o flaen llaw ar gyfer Argyfwng Mawr fel achosion ar safle cemegol, achosion o lifogydd mawr, damweiniau ar reilffyrdd neu awyrennau, gwacâd a llawer o achosion eraill hefyd. Y Ddeddf Argyfyngau Sifil 2004 sy'n gyrru'r tîm trwy roi pwysau ar y Cyngor i gydymffurfio â dyletswyddau statudol. Mae gwaith y tîm Cynllunio Rhag Argyfwng yn sicrhau fod y Cyngor yn cwrdd â'r dyletswyddau statudol hynny.

Dogfennau Cynllunio Rhag Argyfwng

Dolenni Defnyddiol mewn Argyfwng