Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Ddraeniau

Am ba ddraeniau mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol?

Mae CBSW yn gyfrifol am ddraenio’r rhwydwaith ffyrdd. Os oes gennych broblem sy’n ymwneud â FFORDD sydd dan ddŵr, cysylltwch â ni ar 01978 298989, ebostiwch cysylltwch@wrexham.gov.uk neu:
Wyneb yn wyneb: Cyswllt Wrecsam, 16 Lord Street, Wrecsam LL11 1EG

Y corff sy’n gyfrifol am y prif Rwydwaith Carthffosydd cyhoeddus yw Dŵr Cymru. Felly, os oes gennych broblem sy’n ymwneud â Charthffosydd dylech gysylltu â’r contractiwr Dŵr Cymru ar gyfer y gwaith yma ar 0800 085 3968.

Os ydych yn Denant Tŷ Cyngor, ac mae gennych broblemau gyda’r draeniau dylech gysylltu â’r Adran Tai ar 0800 0855 808.

Pwy sy’n gyfrifol am ddraeniau/carthffosydd eraill?

Y corff sy’n gyfrifol am y prif Rwydwaith Carthffosydd Cyhoeddus yw Dŵr Cymru. Felly, os oes gennych broblem sy’n ymwneud â Charthffosydd dylech gysylltu â’r contractiwr Dŵr Cymru ar gyfer y gwaith yma ar 0800 085 3968.

Os ydych yn Denant Tŷ Cyngor, ac mae gennych broblemau gyda’r draeniau dylech gysylltu â’r Adran Tai ar 0800 0855 808.