Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Dod yn Gynghorydd

Angen cymorth pellach..?

Gellir cael cyngor pellach ynghylch bod yn gynghorydd neu unrhyw fater etholiadol arall gan y Swyddfa Cofrestru Etholiadol ar (01978) 292020, neu drwy e-bostio: electoral@wrexham.gov.uk

Gellir cael cyfarwyddyd hefyd drwy gysylltu â gwefan y Comisiwn Etholiadol.