Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau Fy Nghyfrif

Cofrestrwch ar gyfer gwasanethau Fy Nghyfrif a mewngofnodi:

Fy Nghyfrif

Beth yw Fy Nghyfrif?

  • Gwasanaeth personol i drigolion Wrecsam
  • Storio'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel
  • Rydym yn gofyn ichi wneud hyn i arbed amser ac arian wrth gysylltu â ni.

Mewngofnodi i Fy Nghyfrif i

  • Edrychwch ar eich cyfrif treth Cyngor
  • e-Filio Treth Cyngor
  • Gwnewch gais am Eithriad Eiddo Gwag
  • Gwnewch gais am Gostyngiad Person Unigol
  • Gwasanaethau Amgylcheddol

Gyda chyfrif yn barod?

Gallwch fewngofnodi nawr i wneud cais a gweld hanes eich cais.

Dim gyda chyfrif?

Os nad oes gennych gyfrif yn barod, gallwch gofrestru ar gyfer FyNghyfrif trwy ddewis y botwm cofrestru.

Cymorth gyda Fy Nghyfrif

fynghyfrif@wrexham.gov.uk
01978 298992

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Arall

Taliadau ar-lein

Gwneud taliadau ar gyfer ystod eang o wasanaethau

Taliadau ar-lein

Derbyniadau Ysgol

Gwneud cais am dderbyniadau ysgol

Derbyniadau Ysgol

Fy Nhŷ Cyngor

Gweld rhent tai a chofnodi atgyweiriadau

Fy Nhŷ Cyngor

Porth Cynllunio

Gwneud ceisiadau cynllunio newydd

Porth Cynllunio

Ymgynghoriadau a deisebau

Cofrestrwch manylion wrth dweud eich dweud

Eich Llais Wrecsam

Diweddariadau e-bost

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd