Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Map o Awdurdodau Cyfagos

Croeso i’r Map o Awdurdodau Cyfagos.

Mae’r map yn dangos Bwrdeistref Sirol Wrecsam i chi a’r pum awdurdod cyfagos.  Cliciwch ar ddarn o’r map neu’r rhestr isod i fynd i fanylion am yr awdurdod lleol perthnasol.

Link to Shropshire County Council (external link) Link to Powys Council (external link) Link to Chester & Cheshire West Council Link to Flintshire County Council (external link) Link to Denbighshire County Council (external link)

© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata'r Goron 2014. Arolwg Ordnans 100023429

Gweler hefyd