Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mapiau Wrecsam

Wrecsam yw prif dref Gogledd Cymru. Lleolir Wrecsam ychydig filltiroedd yn unig o ffin Cymru/Lloegr ac fe'i cydnabyddir yn eang fel prif ddinas a phrif ganolfan fasnachol yr ardal. Mae Wrecsam o fewn taith dwy awr i draean o boblogaeth y DU a hanner ei diwydiannau cynhyrchu.

Mapiau Wrecsam

© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2014. Arolwg Ordnans 100023429