Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut fedrwn ni helpu?

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ar sut i gael y gorau o wrexham.gov.uk a sut y gall y safle hwn eich helpu i gael y wybodaeth rydych ei hangen.

Mae wrexham.gov.uk yn darparu ffynhonnell gynhwysfawr o wybodaeth ynglyn â'r Cyngor a'i wasanaethau, ac yn hyrwyddo Wrecsam fel ardal flaengar a diddorol i fyw ynddi, ymweld a buddsoddi ynddi.

Defnyddio'r wefan

Mae modd cyrchu gwybodaeth a chyfleusterau ar lein ar y safle hwn yn y dulliau canlynol:

Mae gan rai tudalennau ddewislen gynnwys ychwanegol, sy'n darparu cysylltiadau i dudalennau cysylltiedig ar y wefan hon neu wefannau eraill priodol a all fod o ddiddordeb.

Cysylltu gyda ni

Prif gyfeiriad y Cyngor yw:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY.

Ffôn 01978 292000
e-bost: cysylltwch@wrexham.gov.uk

Cyswllt i wybodaeth gyswllt ar gyfer adrannau'r Cyngor

Medrwch gysylltu gyda'r Cyngor ar lein:

Os ydych yn methu o hyd â chael hyd i'r wybodaeth briodol, yna cysylltwch gyda ni ac fe wnawn ein gorau i helpu.