Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Safonau Gofal Cwsmer

Yn draddodiadol mae ein safonau wedi bod am gyflymder, naill ai i ateb y ffôn neu i’ch gweld pan fyddwch yn galw heibio am gyngor. Mae ein safonau newydd yn cydnabod bod hyn yn dal i fod yn bwysig ond bod ansawdd y gwasanaeth a gewch a'r ffordd yr ydym yn darparu’r gwasanaeth hwnnw'r un mor bwysig.

Rydym hefyd yn cydnabod bod y disgwyliadau yn newid a bod mwy ohonoch yn dewis i gysylltu â ni drwy sianeli digidol.

Mae ein safonau newydd wedi eu hamlinellu mewn 5 o werthoedd...

Dewis

Ein bwriad yw ei gwneud yn hawdd i chi gysylltu â ni ac i ddarparu gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol ar bob adeg

Cyflymder

Ein nod yw sicrhau bod y person cyntaf y byddwch yn siarad ag yn datrys eich ymholiad. Os na allant eich helpu, byddwn yn dod o hyd i'r person iawn a all helpu.

Ymddygiad

Gallwch ddisgwyl i'n staff i gael agwedd broffesiynol, defnyddiol a chwrtais wrth arsylwi a dangos gwerthoedd craidd y Cyngor.

Ansawdd

Byddwn yn cynnig gwasanaeth sy'n adlewyrchu gwerthoedd craidd y Cyngor, gan sicrhau bod y ffocws yn aros ar chi, y cwsmer.

Canlyniad

Rydym yn anelu i gael pethau'n 'iawn y tro cyntaf ' i hyrwyddo parch mawr ac ymddiriedaeth yn y Cyngor. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am gynnydd eich ymholiad.