Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cysylltwch â Ni

Cofiwch – Mae’n costio llai os ydych yn cysylltu â ni ar-lein!

Argyfyngau y tu allan i Oriau

Atgyweirio Tai Cyngor - 01978 298993
Cyfnewid Testun: 18001 01978 292066

Cynllunio ar gyfer Argyfwng- 01352 702124

Gwasanaethau Cymdeithasol (Tîm Dyletswydd Argyfwng) - 0345 053 3116

Priffydd - 01978 292055

Teleofal - 01978 292055

Cyfeiriad Post Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY

Rhifau ffôn Poblogaidd

Gofal cymdeithasol i oedolion - 01978 292066
Cyfnewid Testun: 18001 01978 292066

Gofal cymdeithasol i blant - 01978 292039
Cyfnewid Testun: 18001 01978 292039

Busnes - 01978 298990
Cyfnewid Testun: 18001 01978 298990

Addysg - 01978 298991
Cyfnewid Testun: 18001 01978 298991

Cyllid - 01978 298992
Cyfnewid Testun: 18001 01978 298992

Tai - 01978 298993
Cyfnewid Testun: 18001 01978 298993

Cynllunio & rheoli adeiladu - 01978 298994
Cyfnewid Testun: 18001 01978 298994

Strydoedd o fri - 01978 298989
Cyfnewid Testun: 18001 01978 298989

Cludiant - 01978 298996 (Bathodynnau glas, tocynnau bws)
Cyfnewid Testun: 18001 01978 298996

Ymholiadau cyffredinol - 01978 298997 (Gan gynnwys genedigaethau, marwolaethau a phriodasau, pleidleisio, swyddi gwag)
Cyfnewid Testun: 18001 01978 298997