Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ymchwiliadau Gwrthdwyll

Croeso i'r ffurflen Ymchwiliadau Gwrthdwyll.

Ymdrechwn i ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y bo modd ar ôl ei dderbyn. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd ymholiadau mwy cymhleth, lle bydd angen gwneud mwy o ymchwil yn cymryd hirach i'w hateb.

Mae'r ffurflen hon i twyll tybiedig yn unig. Am unrhyw beth arall defnyddiwch y Ffurflen Ymholiad Gyffredinol Ar-lein.

Yn ôl i'r tudalen Twyll Budd-dal Tai | Edrych ar ein Polisi Preifatrwydd

Manylion y Drwgdybiwr


Manylion yr Honiadau

Eich Manylion Cyswllt

Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol a bydd yn cael ei drin yn ddienw oni bai eich bod yn datgan fel arall.Hidlwr SbamGwasgwch y botwm CYFLWYNO i anfon eich cais.

Gwybodaeth Bellach

Stamp Out Fraud, Wrecsam LL11 1AR
Ebost: taclotwyll@wrexham.gov.uk