Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 43 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
RHEOLWR YMDDYGIAD LEFEL 4 Addysg 19/07/2018 13/08/2018
Swyddog Cyllid Addysg 19/07/2018 02/08/2018
SWYDD YMARFERYDD TEULUOEDD Gofal Cymdeithasol i Blant 19/07/2018 03/08/2018
Swyddog Marchnata Digidol Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 19/07/2018 03/08/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 3 - Cefnogaeth a Chyflwyno Addysg 19/07/2018 07/09/2018
Clerc Gwaith (Cyfnod Penodol - 31/3/2021) Tai a'r Economi 19/07/2018 03/08/2018
Swyddog Brysbennu Tai a'r Economi 19/07/2018 03/08/2018
Athro/Athrawes 0.4 (MPR) Addysg 19/07/2018 07/09/2018
Athro Nofio Ysgolion x 2 Addysg 19/07/2018 03/08/2018
Syrfëwr Adeiladau x 2 Tai a'r Economi 19/07/2018 03/08/2018
Uwch Syrfëwr Adeiladu (FTT-EXT) Tai a'r Economi 18/07/2018 03/08/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol - Ysgol Sant Dunawd (PTP-EXT) Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 18/07/2018 03/08/2018
Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast Parhaol - Borras (PTP-EXT) Tai a'r Economi 18/07/2018 03/08/2018
Rheolwr Tîm Cynorthwyol ar gyfer Atal Gofal Cymdeithasol i Blant 18/07/2018 03/08/2018
CYMHORTHYDD TALIADAU TAI Tai a'r Economi 18/07/2018 03/08/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 17/07/2018 05/09/2018
Gweithiwr Cefnogi Parhaol x 2 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 17/07/2018 03/08/2018
Mentor Cyflogaeth i Oedolion Tai a'r Economi 16/07/2018 03/08/2018
Mentor Cyflogaeth Cymunedol Tai a'r Economi 16/07/2018 03/08/2018
Cymhorthydd Cefnogi Dysgu (Lefel 1),Ysgol Maes y Mynydd Addysg 13/07/2018 03/09/2018
Cymhorthydd Addysgu (Lefel 1), Ysgol Maes y Mynydd Addysg 13/07/2018 03/09/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 13/07/2018 31/08/2018
Goruchwylydd Trwsiadau Tai x 2 Tai a'r Economi 13/07/2018 27/07/2018
CydlynyddAllgymorth ar gyfer Hwyrddyfodiaid i’r Gymraeg (Cynradd) Addysg 12/07/2018 06/08/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 12/07/2018 27/07/2018
Uwch Weithiwr Cefnogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 12/07/2018 27/07/2018
Ysgrifennydd/Ysgrifenyddes Ysgol / Gweinyddu a Threfniadaeth Addysg 11/07/2018 06/08/2018
Ysgol Bodhyfryd - PENNAETH Addysg 11/07/2018 11/09/2018
Swyddog Monitro Cyllid/Cefnogi Prosiect Gofal Cymdeithasol i Blant 10/07/2018 27/07/2018
SWYDDOG GOFAL PLANT Gofal Cymdeithasol i Blant 10/07/2018 27/07/2018
Swyddog Datblygu Perfformiad a’r Gweithlu ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf Gofal Cymdeithasol i Blant 10/07/2018 27/07/2018
Cymhorthydd Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Blant 10/07/2018 27/07/2018
GOFALWR - Ysgol Gymunedol Barker’s Lane Addysg 10/07/2018 27/07/2018
Ymgynghorwr Codi a Symud x2 – Tîm Therapi Galwedigaethol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/07/2018 27/07/2018
Glanhawr x 2 - Ysgol Gymunedol Barker’s Lane Addysg 09/07/2018 27/07/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 06/07/2018 04/09/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 06/07/2018 04/09/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1, Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras Addysg 05/07/2018 30/07/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 05/07/2018 30/07/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 05/07/2018 30/07/2018
Cymhorthydd Tai x 3 Gwersyllt Tai a'r Economi 03/07/2018 03/08/2018
Gofalwr/Glanhawr Parhaol - Uned Cyfeirio Disgyblion (PTP-EXT) Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 29/06/2018 03/08/2018
Cymhorthydd Arlwyo Llanw Parhaol Tai a'r Economi 12/06/2018 31/08/2018