Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Os ydi’r swydd rydych chi’n gwneud cais amdani yn destun gwiriad GDG ac wedi cael ei hysbysebu ar/neu ar ôl 12 Ionawr neu os cynhelir y cyfweliad wedi’r dyddiad hwnnw, bydd rhaid i chi dalu am wiriad GDG (ac unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â defnyddio gwasanaeth dilysu allanol os oes angen gwirio eich hunaniaeth ee, os ydych wedi gweithio/byw dramor o’r blaen, os nad oes gennych chi dystysgrif geni wreiddiol, pasbort dilys neu drwydded yrru). Bydd angen talu cyn i’r cais GDG gael ei wirio ar gyfer eich gwiriad cyntaf ac am unrhyw adnewyddiad yn y dyfodol, fel sy’n ofynnol gan Bolisi Recriwtio Diogel y Cyngor, os yw’n berthnasol i’r swydd y gwneir cais amdani.

Swyddi Arlein

Ceir 36 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cymhorthydd Arlwyo-Ysgol Uwchradd Darland Addysg 16/03/2018 09/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU - CYFFREDINOL Lefel 2 Addysg 16/03/2018 11/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol), Ffordd Plas y Mwynglawdd Addysg 16/03/2018 09/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Addysg 16/03/2018 23/03/2018
Gweithiwr Chwarae Cymunedol - Uwch Weithiwr Chwarae Addysg 15/03/2018 02/04/2018
GWEITHIWR CYMDEITHASOL COFRESTREDIG/ GWEITHIWR IECHYD MEDDWL PROFFESIYNOL CYMERADWY (TÎM IECHYD MEDDWL CYMUNEDOL) x Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/03/2018 30/03/2018
Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Grango Tai a'r Economi 15/03/2018 30/03/2018
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/03/2018 30/03/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU - CYFFREDINOL Addysg 14/03/2018 11/04/2018
2 x GYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 14/03/2018 12/04/2018
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Addysg 14/03/2018 16/04/2018
Swyddog Cydlynydd Tai a'r Economi 14/03/2018 30/03/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU - CYFFREDINOL - Ysgol Penycae Addysg 14/03/2018 11/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 13/03/2018 09/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg 13/03/2018 09/04/2018
Pennaeth Addysg 08/03/2018 11/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Ysgol Gynradd Victoria Addysg 08/03/2018 09/04/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol)-Ysgol Gynradd Black Lane Addysg 08/03/2018 01/04/2018
Mecanig Yr Amgylched a Chynllunio 08/03/2018 23/03/2018
Swyddog Dysgu Ffurfiol Tai a'r Economi 07/03/2018 23/03/2018
SWYDDOG PENODEIAETH Cyllid 06/03/2018 23/03/2018
Gofalwr Canolfan Gymunedol x 2 swydd (PTP – EXT) Tai a'r Economi 06/03/2018 30/03/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol-RHOSDDU CP, WREXHAM Tai a'r Economi 06/03/2018 23/03/2018
Gweithwyr Mynwent ac Amlosgfa (3 Swydd Dros Dro / Wrth Gefn) Yr Amgylched a Chynllunio 06/03/2018 23/03/2018
PENNAETH GWYDDONIAETH Addysg 02/03/2018 30/03/2018
Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast Parhaol Tai a'r Economi 02/03/2018 23/03/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 02/03/2018 23/03/2018
DIRPRWY BENNAETH Addysg 01/03/2018 11/04/2018
Arweinydd Tîm Adran, Y Dyniaethau Addysg 01/03/2018 22/03/2018
COGYDD MEWN GOFAL SYMUDOL Tai a'r Economi 26/02/2018 30/03/2018
Cymhorthydd Arlwyo Llanw Parhaol Tai a'r Economi 26/02/2018 30/03/2018
DIRPRWY BENNAETH Addysg 07/02/2018 27/04/2018
Swydd Ceidwad Tymhorol Yr Amgylched a Chynllunio 07/02/2018 30/03/2018
Rhyddhad Gofalwr Canolfan Gymunedol Tai a'r Economi 23/01/2018 30/04/2018
Swyddog Cyfiawnder Ieuenctid Addysg 29/06/2017 23/03/2018
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 30/04/2018