Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 33 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt Addysg 17/02/2017 17/03/2017
Rheolwr rhwydwaith - Ysgol Rhosnesni Addysg 17/02/2017 03/03/2017
Warden Symudol - Earls Court (PTP-EXT) Tai a'r Economi 17/02/2017 03/03/2017
11 x Gweithiwr Strydwedd Tymhorol Yr Amgylched a Chynllunio 16/02/2017 03/03/2017
Uwch Swyddog Cefnogi Ysgolion Addysg 16/02/2017 24/02/2017
DERBYNNYDD / CLERC - YSGOL UWCHRADD RHOSNESNI Addysg 16/02/2017 06/03/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 Addysg 15/02/2017 10/03/2017
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 15/02/2017 03/03/2017
Swyddog Cyllid Cyllid 14/02/2017 03/03/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras Addysg 14/02/2017 06/03/2017
Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig (Gwasanaeth Maethu) Gofal Cymdeithasol i Blant 14/02/2017 10/03/2017
Parcmon Tymhorol Yr Amgylched a Chynllunio 14/02/2017 24/02/2017
Swyddog Cydymffurfiaeth - Iechyd a Diogelwch Yr Amgylched a Chynllunio 13/02/2017 03/03/2017
Rheolwr Data - Ysgol Rhosnesni Addysg 10/02/2017 27/02/2017
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ysgol Gynradd Parc Acton Addysg 10/02/2017 01/03/2017
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Gynradd Tanyfron Addysg 10/02/2017 17/03/2017
Gofalwr/Glanhawr - Ysgol Bryn Tabor (EXT-PTP) Addysg 09/02/2017 28/02/2017
Glanhawr - Ysgol Bryn Tabor Addysg 09/02/2017 28/02/2017
Syrfëwr Rheoli Adeiladu Ardal Yr Amgylched a Chynllunio 09/02/2017 24/02/2017
SWYDDOG CYNLLUNIO A CHOMISIYNU Gofal Cymdeithasol i Oedolion 09/02/2017 24/02/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 3 - Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol Addysg 08/02/2017 27/02/2017
Athro Nofio Ysgolion Addysg 08/02/2017 24/02/2017
Glanhawr Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 07/02/2017 24/02/2017
Gweithiwr Chwarae Cymunedol Addysg 06/02/2017 20/02/2017
Dros Dro Athro Blwyddyn 3/4 (dros gyfnod Mamolaeth) Addysg 03/02/2017 28/02/2017
Seicolegydd Addysg Cynorthwyol Addysg 02/02/2017 24/02/2017
Athro/Athrawes Mathemateg Llawn Amser Addysg 30/01/2017 27/02/2017
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 24/02/2017
Athro Mathemateg - Ysgol Y Grango Addysg 23/01/2017 03/03/2017
Gofalwr / Glanhawr (Swydd ar y cyd) Addysg 18/01/2017 03/03/2017
Dyddiad Cau Ar Gyfer Ceisiadau Addysg 13/01/2017 07/03/2017
DIRPRWY BENNAETH - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair Addysg 13/01/2017 03/03/2017
Staff gofal a chefnogi wrth gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion 16/05/2016 31/12/2017