Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 32 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cymhorthydd Arlwyo - Ysgol Uwchradd Darland Addysg 24/03/2017 05/04/2017
Syrfëwr Rheoli Adeiladu dan Hyfforddiant Yr Amgylched a Chynllunio 24/03/2017 07/04/2017
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd x 2 - Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Addysg 23/03/2017 03/04/2017
RHEOLWR DYSGU – MATHEMATEG (PENNAETH MATHEMATEG) Addysg 23/03/2017 31/03/2017
Therapydd Galwedigaethol x 2 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 23/03/2017 07/04/2017
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3 - Tim ar gyfer Pobl Hyn (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 23/03/2017 07/04/2017
Cymhorthydd Dysgu Lefel 2 - Ysgol Gynradd Clawdd Wat Addysg 21/03/2017 03/04/2017
Cymhorthydd Addysgu – Lefel 1 Addysg 21/03/2017 31/03/2017
Gweithredwr Glanhau Parhaol (Ysgol Bryn Alyn) PTP-EXT Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 21/03/2017 07/04/2017
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol I.D. Hooson Addysg 17/03/2017 29/03/2017
Cymorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bodhyfryd Addysg 17/03/2017 27/03/2017
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 17/03/2017 31/03/2017
Athro/Athrawes Pennaeth Mathemateg - Ysgol Clywedog Addysg 16/03/2017 27/03/2017
Cymhorthydd Tai Dros Dro Tai a'r Economi 16/03/2017 31/03/2017
to follow Addysg 15/03/2017 30/03/2017
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 15/03/2017 30/03/2017
Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig x 2 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/03/2017 31/03/2017
2 X CYMHORTHYDD ADDYSGU DROS DRO Addysg 15/03/2017 28/03/2017
Athro Gwyddoniaeth - Ysgol Bryn Alyn Addysg 15/03/2017 28/03/2017
GLANHAWR Addysg 14/03/2017 31/03/2017
Staff Cymorth Nos Gofal Cymdeithasol i Oedolion 14/03/2017 31/03/2017
Pennaeth Cyfrifiaduro a TGCh - Ysgol Uwchradd Darland Addysg 13/03/2017 03/04/2017
Cymorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Min y Ddol Addysg 13/03/2017 27/03/2017
Athro/Athrawes Y Celfyddydau Perfformio/Cerddoriaeth - Ysgol Rhosnesni Addysg 10/03/2017 31/03/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 (Cymorth Unigol) Addysg 09/03/2017 26/03/2017
Athro/Athrawes - Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod Y Wern Addysg 09/03/2017 31/03/2017
Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Gynradd Alexandra Addysg 08/03/2017 24/04/2017
Athro Cyfnod Sylfaen Uchaf Addysg 08/03/2017 24/04/2017
CYFREITHIWR GOFAL PLANT Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 02/03/2017 31/03/2017
CYFREITHIWR EIDDO DROS DRO Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 02/03/2017 31/03/2017
CYNORTHWYYDD ARLWYO PARHAOL, Tai a'r Economi 21/02/2017 31/03/2017
Gofalwr - Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff Addysg 23/11/2016 28/03/2017