Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 38 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Athro/Athrawes Ymgynghorol Dechrau'n Deg Addysg 17/01/2017 31/01/2017
Dyddiad Cau Ar Gyfer Ceisiadau Addysg 13/01/2017 07/03/2017
DIRPRWY BENNAETH - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair Addysg 13/01/2017 03/03/2017
Cydlynydd Gwaith Ieuenctid – Tîm Cyfiawnder Adferol Addysg 13/01/2017 26/01/2017
Trydanwr Golau Stryd x 2 (FTP-EXT) Yr Amgylched a Chynllunio 12/01/2017 27/01/2017
SWYDDOG PARAGYFREITHIOL Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 12/01/2017 27/01/2017
Garddwr Prentis, Mynwent Wrecsam Yr Amgylched a Chynllunio 12/01/2017 27/01/2017
Cymhorthydd Gwybodaeth Tymhorol Yr Amgylched a Chynllunio 12/01/2017 17/02/2017
Athro/Athrawes Cydlynydd Lles - Gwasanaeth Cyfeirio Disgyblion Wrecsam Addysg 11/01/2017 31/01/2017
Rheolwr Dysgu – Technolegau Cyfrifiadurol a Digidol - Lôn Rhosnesni Addysg 11/01/2017 25/01/2017
Rheolwr Categorïau Cyllid 11/01/2017 27/01/2017
YMARFERYDD TEULUOEDD X 2 Gofal Cymdeithasol i Blant 11/01/2017 27/01/2017
Swyddog Asesu Ariannol Cyllid 11/01/2017 27/01/2017
Rheolwr/wyr Comisiynu a Chontractau Cyllid 11/01/2017 27/01/2017
Swyddog Cymorth Categorïau Cyllid 11/01/2017 27/01/2017
Cymorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gymunedol Lon Barcas Addysg 11/01/2017 25/01/2017
Swyddog Caffael Cyllid 11/01/2017 27/01/2017
Swyddog Monitro Cyllid/Cefnogi Prosiect (Agor Drysau) Gofal Cymdeithasol i Blant 11/01/2017 27/01/2017
2 x Gymhorthydd Gwybodaeth Wrth Gefn Yr Amgylched a Chynllunio 11/01/2017 17/02/2017
Athro Mathemateg - Ysgol Uwchradd Darland Addysg 11/01/2017 31/01/2017
Cydlynydd Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Blant 10/01/2017 27/01/2017
THERAPYDDION GALWEDIGAETHOL X 2 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/01/2017 27/01/2017
Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig x 3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/01/2017 27/01/2017
Athro Dosbarth Addysg 10/01/2017 03/02/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Y Rofft Addysg 09/01/2017 23/01/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Maes y Mynydd Addysg 06/01/2017 26/01/2017
Pennaeth - Ysgol Gynradd y Santes Fair yr Eglwys yng Nghymru Addysg 06/01/2017 27/01/2017
Plastrwr Tai a'r Economi 05/01/2017 20/01/2017
GWEINYDDU A THREFNIADAETH – LEFEL 2 Addysg 04/01/2017 20/01/2017
2 X GYMHORTHYDD ADDYSGU DROS DRO Addysg 20/12/2016 25/01/2017
Pennaeth - Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff Addysg 20/12/2016 26/01/2017
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Dros Dro Addysg 16/12/2016 19/01/2017
GWEITHWYR CRECHE WRTH GEFN Gofal Cymdeithasol i Blant 02/12/2016 27/01/2017
Gofal Cymdeithasol Lefel 3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/11/2016 27/01/2017
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 10/11/2016 20/01/2017
CYNORTHWYYDD CEFNOGI BUSNES Gofal Cymdeithasol i Blant 21/10/2016 20/01/2017
CYNORTHWYYDD ADDYSG LEFEL 1 CEFNOGAETH 1:1 Ysgol Gynradd Cymunedol Holt Addysg 09/09/2016 03/02/2017
GWEITHIWR CYMORTH TEULU Gofal Cymdeithasol i Blant 29/06/2016 27/01/2017