Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 42 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 - Ysgol ID Hooson Addysg 20/09/2018 04/10/2018
Gofalwr/Glanhawr Addysg 19/09/2018 05/10/2018
GLANHAWR Addysg 18/09/2018 28/09/2018
Cymhorthydd Addysgu Addysg 18/09/2018 01/10/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol i Blant 18/09/2018 05/10/2018
Plymwr Nwy Tai a'r Economi 18/09/2018 05/10/2018
Ymgynhorydd Gwasonaeth Cwsmeriaid Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 18/09/2018 05/10/2018
Gweithiwr Cefnogi Disgybl 1:1 - Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 14/09/2018 28/09/2018
GOFALWR/GLANHAWR - SWYDD AR Y CYD Addysg 13/09/2018 12/10/2018
GLANHAWR Addysg 13/09/2018 01/10/2018
Seicolegydd Addysg Prif Raddfa - YR ADRAN ADDYSG Addysg 13/09/2018 28/09/2018
Gweithiwr Cefnogi - Park View, Gwersyllt Gofal Cymdeithasol i Oedolion 12/09/2018 28/09/2018
Swyddog Gorfodi Yr Amgylched a Chynllunio 12/09/2018 28/09/2018
ATHRO CYMRAEG Addysg 12/09/2018 05/10/2018
Glanhawr - YSGOL UWCHRADD RHOSNESNI Addysg 12/09/2018 28/09/2018
Athro Technoleg Gwybodaeth Llawnamser Addysg 11/09/2018 01/10/2018
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES Gofal Cymdeithasol i Blant 11/09/2018 28/09/2018
Swyddog Diogelu Data – Ysgolion (Llawn Amser Dros Dro – Allanol) Gofal Cymdeithasol i Blant 11/09/2018 01/10/2018
Athro/Athrawes Saesneg Llawn Amser - Ysgol Rhiwabon Addysg 10/09/2018 01/10/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Addysg 10/09/2018 21/09/2018
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 10/09/2018 21/09/2018
Cydlynydd Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Blant 10/09/2018 28/09/2018
Athro / Athrawes Cyfnod Sylfaen Addysg 10/09/2018 21/09/2018
Gweithiwr Cymorth Nos Gofal Cymdeithasol i Oedolion 07/09/2018 21/09/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol), Ysgol Gynradd Black Lane Addysg 06/09/2018 08/10/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 06/09/2018 05/10/2018
Athro Cymraeg (Cyfnod Mamolaeth) - Ysgol Uwchradd Darland Addysg 06/09/2018 28/09/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 - Ysgol Gynradd Rhosddu Addysg 06/09/2018 21/09/2018
GWEITHWYR CEFNOGI x 14 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 05/09/2018 28/09/2018
Athro/athrawes Blwyddyn 3 Addysg 04/09/2018 15/10/2018
GOFALWR/GLANHAWR (SWYDD AR Y CYD) Addysg 04/09/2018 24/09/2018
SWYDDOGION GOFAL PLANT PRESWYL Gofal Cymdeithasol i Blant 04/09/2018 21/09/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol,Borras Tai a'r Economi 03/09/2018 21/09/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol -PARC CP, LLAY Tai a'r Economi 03/09/2018 21/09/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol i Blant 29/08/2018 21/09/2018
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 23/08/2018 21/09/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 16/08/2018 28/09/2018
Cynlluniwr Gwaith Tai a'r Economi 09/08/2018 28/09/2018
Swyddog Monitro Perfformiad Gofal Cymdeithasol i Blant 31/07/2018 28/09/2018
Swyddog Cyllid Addysg 19/07/2018 28/09/2018
Athro Nofio Ysgolion x 2 Addysg 19/07/2018 28/09/2018
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 30/09/2018