Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strwythur Rheoli

Prif Weithredwr Dros Dro, Pennaeth Gwasanaethau Cyflogedig

Clare Field
Ebost: chiefexecutive@wrexham.gov.uk

Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro, Pobl (Cwsmeriaid a Chysylltiad â Chwsmeriaid)*

Charlotte Walton (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Statudol Dros Dro)
Ebost: charlotte.walton@wrexham.gov.uk

Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro - Portffolio Addysg & Phrosiectau

Mark Owen (Pennaeth Cyllid)
Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Blant

Audrey Somerton-Edwards
Ebost: audrey.somerton-edwards@wrexham.gov.uk

Pennaeth Addysg*

Ian Roberts
Ebost: ian2.roberts@wrexham.gov.uk

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion*

Charlotte Walton
Ebost: Charlotte.Walton@wrexham.gov.uk

Cyfarwyddwr Gweithredol, Lle a’r Economi (Ail-lunio)

Lee Robinson
Ebost: lee.robinson@wrexham.gov.uk

Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio

Lawrence Isted
Ebost: lawrence.isted@wrexham.gov.uk

Pennaeth Tai a’r Economi

Steve Bayley
Ebost: steve.bayley@wrexham.gov.uk

Pennaeth Cyllid*

Mark Owen
Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol*

Sioned Wyn Davies
Ebost: sioned.wyndavies@wrexham.gov.uk

Nodiadau

*Yn dangos Swyddog Statudol ac yn atebol i’r Prif Weithredwr ac â mynediad uniongyrchol at ynghylch Materion Statudol.