Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strwythur Rheoli

Prif Weithredwr, Pennaeth Gwasanaethau Cyflogedig:
Dr Helen Paterson

Ebost: chiefexecutive@wrexham.gov.uk

Cyfarwyddwr Gweithredol, Pobl (Cwsmeriaid a Chysylltiad â Chwsmeriaid):
Clare Field (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Statudol )

Ebost: clare.field@wrexham.gov.uk

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Blant: Susan Evans

Ebost: susan1.evans@wrexham.gov.uk

* Pennaeth Addysg: John Davies

Ebost: john.davies@wrexham.gov.uk

* Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion: Charlotte Walton

Ebost: Charlotte.Walton@wrexham.gov.uk

Cyfarwyddwr Gweithredol, Lle a’r Economi (Ail-lunio)
Lee Robinson

Ebost: lee.robinson@wrexham.gov.uk

Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio: Lawrence Isted

Ebost: lawrence.isted@wrexham.gov.uk

Pennaeth Tai a’r Economi: Steve Bayley

Ebost: steve.bayley@wrexham.gov.uk

* Pennaeth Cyllid: Mark Owen

Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

* Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol: Trevor Coxon

Ebost: trevor.coxon@wrexham.gov.uk


Nodiadau

*Yn dangos Swyddog Statudol ac yn atebol i’r Prif Weithredwr ac â mynediad uniongyrchol at ynghylch Materion Statudol**.

** DS: Nid yw’r diagram hwn yn dangos y protocolau ac atebolrwydd dros waith Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol. Dangosir diagram ar wahân yn Rhan 5 o’r Cyfansoddiad (Cod a Phrotocolau) Atodiad G.