Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Prisiau Tocynnau Tymor a Cheisiadau

Gellir prynu Tocynnau tymor Maes Parcio yn y meysydd parcio canlynol:

Prisiau Tocynnau Tymor

Maes Parcio Pris
1 Marchnad y Bobl (ymgeisio arlein) £200.00 y disc 6 mis
2 Byd (Dwrymgeisio arlein) £350.00 y disc 6 mis
Os prynir tocyn tymor ar gyfer Maes Parcio Aml-lawr Marchnad y Bobl, bydd gan y deiliad yr hawl i barcio yn unrhyw rai o feysydd parcio CBSW ar ddydd Sul yn unig, gan y bydd Maes Parcio Aml-lawr Marchnad y Bobl ar gau i’r cyhoedd.
3 Ffordd Crescent (ymgeisio arlein) £168.00 y disc 6 mis

Gwneud Cais

Ffurflen Gais Tocyn Tymor Arlein

Fel arall, gallwch argraffu neu lawr lwytho'r ffurflen gais a'i dychwelyd drwy'r post at:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Gwasanaethau Parcio
Pencadlys Adran yr Amgylchedd
Ffordd Dde yr Abaty
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
LL13 9PW

Cofiwch amgau siec neu archeb bost yn daladwy i ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam’ gyda'ch ffurflen gais.

Neu, gallwch wneud taliad dros y ffon gyda cherdyn credyd/debyd. Ffoniwch 01978 292 042