Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parcio ar y Stryd

Fe ddechreuwyd Gorfodi Parcio Sifil yn Wrecsam yn 2008.  Daeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am faes gorfodi parcio ar strydoedd y fwrdeistref sirol.