Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parcio Beiciau Modur

Mae lleoedd parcio pwrpasol i feiciau modur ar gael yn un neu ddau o’r meysydd parcio sydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yng nghanol y dref:

San Silyn, Byd Dŵr a Stryt y Farchnad


Byd Dŵr

San Silyn

Stryt y Farchnad

Cilgant San Siôr (De)


Cilgant San Siôr (De)

Os ydych yn dewis parcio mewn maes parcio ac nad oes lleoedd arbennig ar gyfer beiciau modur, bydd gofyn i chi barcio mewn lle parcio sydd wedi ei farcio a phrynu tocyn talu ac arddangos.