Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parcio Heb Arian yn Wrecsam gyda Just Park

Beth yw parcio heb arian?

Parcio heb arian yw’r ffordd hawsaf o barcio. Gyda thechnoleg symudol sy’n hawdd i'w defnyddio, mae'r gwasanaeth yn eich helpu i barcio, talu a pharhau â’ch diwrnod mor gyflym ag sy’n bosibl. Yn hytrach na defnyddio arian parod, gallwch ddefnyddio’ch ffôn symudol i dalu – naill ai trwy ffonio neu drwy ddefnyddio’r ap JustPark heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

Beth yw'r manteision?

Mae parcio heb arian yn rhoi mwy o ddewis i chi, mae’n fwy cyfleus ac mae’n gwneud bywyd yn haws. Ni fydd angen i chi bellach ymbalfalu am arian parod na brysio yn ôl i'ch car i roi mwy o arian yn y peiriant. Gallwch barcio’n ddidrafferth trwy ddefnyddio proses dalu syml ac hyd yn oed ymestyn eich amser parcio ble bynnag y byddwch. Ar ôl cofrestru, y cyfan sydd ei angen arnoch yw rhif lleoliad y maes parcio cyn y gallwch dalu mewn llai na 30 eiliad.

Ydych chi eisiau gallu cadw cofnod o ble rydych wedi parcio, pryd a faint a daloch? Yn wahanol i beiriannau talu ac arddangos, mae parcio heb arian yn eich galluogi i gadw’ch hanes parcio llawn – gan gynnwys derbynebau TAW – yn ddigidol, fel y gallwch gael mynediad rhwydd at y wybodaeth hon yn ôl yr angen.

Beth yw JustPark?

Mae JustPark (cyswllt allanol) yn ap, gwefan a gwasanaeth ffôn sy’n ei gwneud yn haws i dros 1.5 o yrwyr barcio ledled y DU. Rydym yn ymdrechu i ddarparu profiad parcio positif ar bob siwrnai – gan helpu pobl i arbed amser, osgoi straen a gwneud penderfyniadau doethach am barcio.

Sut i gofrestru?

Gallwch gofrestru â JustPark o flaen llaw neu yn y fan a’r lle yn y maes parcio, a byddwch wedi cofrestru ac yn barod i ddefnyddio’r gwasanaeth mewn ychydig funudau.

Sut i Dalu

Talwch gyda’r ap JustPark

  1. Lawrlwythwch yr ap JustPark – trwy App Store (cyswllt allanol) os oes gennych iPhone, neu Google Play Store (cyswllt allanol)os oes gennych ffôn symudol Android.
  2. Ar ôl agor yr ap, rhowch gyfeirnod lleoliad y maes parcio (a welir ar yr arwydd JustPark).
  3. Dewiswch am faint yr ydych eisiau parcio.
  4. Gwasgwch ar ‘pay’ a chrëwch gyfrif.
  5. Ychwanegwch rif cofrestru'ch cerbyd a'ch manylion talu.

External link to iTunes External link to Google Play

Ffonio i Dalu

  1. Ffoniwch 01453 488 020.
  2. Rhowch rif adnabod y lleoliad.
  3. Dewiswch am faint o amser ydych chi eisiau parcio.
  4. Rhowch fanylion eich cerdyn.
  5. Tecstiwch rif cofrestru’r cerbyd atom (byddwn wedi anfon neges destun atoch yn gyntaf, felly atebwch y neges honno).

Negeseuon atgoffa a hysbysu

Ydych chi’n rhedeg yn hwyr neu wedi colli'ch gafael ar amser? Bydd JustPark yn anfon neges destun neu hysbysiad cyfeillgar atoch i’ch atgoffa pryd y daw’ch amser parcio i ben – yn rhad ac am ddim. Os oes angen mwy o amser arnoch, gallwch ymestyn eich archeb trwy wasgu ychydig fotymau ar yr ap neu anfon neges gyflym – fel y gallwch ddal i fynd heb orfod poeni am gael dirwy a heb darfu ar eich diwrnod.

Dod o hyd i le parcio yn Wrecsam

Ydych chi’n ansicr ynglŷn â ble i barcio? Gyda’r ap JustPark, gallwch ddod o hyd i le parcio yn Wrecsam pryd bynnag y bydd ei angen arnoch – byddwn yn dangos i chi ble mae lleoedd ar gael, sut i gyrraedd yno a’ch helpu i dalu a pharcio mewn eiliadau.