Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Prynu Tocynnau ar Gyfer Digwyddiadau

Mae Canolfan Groeso Wrecsam yn asiant tocynnau ar gyfer nifer o gynyrchiadau a chyngherddau ledled y rhanbarth. Gellwch brynu tocynnau yn y Ganolfan Groeso ar gyfer nifer o gynyrchiadau yn y theatrau canlynol:

Mae'r Ganolfan Groeso hefyd yn gwerthu tocynnau ar gyfer nifer o gynyrchiadau eraill. Mae'r rhain yn cynnwys Yr Wyl Wyddoniaeth, cyngherddau Côr Meibion Rhos, cynyrchiadau 'Tip Top', cynyrchiadau Cymdeithas Gerddorol Wrecsam, sioeau blodau (yn Southport a'r Amwythig) a rhai cynyrchiadau ar eiddo Erddig Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a llawer mwy.

Os nad yw'r Ganolfan Groeso yn gwerthu tocynnau ar gyfer cynhyrchiad o'ch dewis, byddant yn ymdrechu i'ch cynghori am fannau y gellir prynu'r tocynnau.