Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwaredu ar Eitemau Swmpus y Cartref

Mae gwastraff swmpus yn cyfeirio at eitemau sy'n rhy fawr i’w casglu gyda’r sbwriel arferol. Gall gynnwys eitemau fel dodrefn, nwyddau gwyn a chyfarpar garddio.

Archebu

Oherwydd newid yn y calendr casglu ar gyfer wythnos y Nadolig, ni fyddwn yn cynnig y Gwasanaeth Casglu Swmpus rhwng 23 Rhagfyr a 27 Rhagfyr 2019.

Bydd y Gwasanaeth Casglu Swmpus yn ailddechrau fel arfer o 30 Rhagfyr 2019.

Gall hyd at wyth o eitemau gael eu casglu am ffi leiafswm. Mae unrhyw eitem ychwanegol dros wyth eitem gyda tâl ychwanegol.

Mwy o wybodaeth

Byddwn Yn Codi

**Nodwch wrth archebu os yw eich casgliad yn cynnwys eitemau trydanol

Pethau Nad Ydym Yn Eu Codi

*O dan y cynllun eitemau swmpus nid ydym yn cael gwared ar wastraff gardd.

*Cynigir gwasanaeth casglu o ymyl y palmant ar gyfer gwastraff gardd / organig yn y bin gwyrdd yn unig gan y Cyngor. Nid ydym yn cynnig unrhyw wasanaethau casglu ar gyfer pridd neu rwbele.

Ble ydw i'n gadael fy eitemau?

Gellir casglu eitemau o:

Mae'n rhaid i eitemau fod allan i'w casglu erbyn 7:30 am.  

Fel arfer, fydd casgliadau swmpus yn cael eu gwneud ar eich diwrnod casglu nesaf ar yr amod bod rhybudd o 2 ddiwrnod gwaith yn cael ei roi.

Gwnewch yn siŵr eu bod yn:

Os na fydd yr amodau hyn yn cael eu bodloni, ni fydd casgliad ac efallai y rhoddir ad-daliad. (codir y pris llawn am gasgliadau rhannol)