Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Gais am Gostau Tir Arlein

Cwblhewch yr adrannau 1 i 4 drwy roi'r wybodaeth yn y blychau priodol.

Fel arall gallwch lawrlwytho'r ddogfen 'word' y Ffurflen Costau Tir, a'i hanfon yn y post neu ar y ffacs gyda'r cynllun i'r Uned Costau Tir ar 01978 292247. Rhaid anfon cynllun er mwyn prosesu eich cais am chwiliad.

Mae'r rhannau a nodir gan * yn orfodol a rhaid eu cwblhau.

Bydd y wybodaeth a gyflwynwch yn cael ei phrosesu gan adran Costau Tir CBSW a chaiff ei phostio neu ei e-bostio os darperir y cyfeiriad e-bost isod.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

1. Eich ManylionOs yn bosibl, rhowch eich rhif ffôn a'ch cyfeiriad ebost.

2. Manylion Cyfeiriad yr Eiddo

3. Math o Chwiliad

Gweler raddfa daliadau ffioedd sy'n cynnwys TAW gydag effaith o'r 01/03/2017*

Dewis Talu

Nodwch eich dewis ddull o dalu*

www.wrecsam.gov.uk/taliadauPT

4. Manylion Ychwanegol

Ffyrdd, llwybrau, llwybrau troed eraill

Pwyswch Cyflwyno i anfo eich ffurflen Gais am Chwiliad atom.

Os gwelwch yn dda cofiwch i e-bostio eich cynllun i landcharges@wrexham.gov.uk