Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllawiau Pris Cynlluniau Datblygu

Mehefin 2005

Os ydych am brynu Cynllun Datblygu, cysyllter â Pholisi Cynllunio ar ebost: planning@wrexham.gov.uk

Gellir lawr lwytho dogfennau a chynlluniau am ddim.

Dogfennau Datblygiad Unedol Presennol Pris dogfen (Casglwyd Yn cynnwys anfon)
1. Cynllun Datblygiad Unedol Wrecsam
( Mabwysiadwyd Chwefror 1996 )
Copi Caled
CD Ffurf Electronaidd
Crynodeb Poblogaidd
Ar gael yn Rhad ac am Ddim:
Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam

£80.00
£25.00
£2.00 pob un (£10 am set o 6)

Dogfennau Datblygiad Unedol Disodli

2. Cynllun Lleol Wrecsam Maelor: Ymlaen at 2001
(mabwysiadwyd Chwefror 1996)
£25.00
3. Cynllun Lleol Dosbarth Glyndwr
(mabwysiadwyd Chwefror 1994)
£50.00
4. Cynllun Adeiledd Clwyd: Diwygiad Cyntaf
(cymeradwywyd Rhagfyr 1991)
£15.00
  Yn Cynnwys TAW