Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Prif Gynllun Canol Tref Wrecsam

Mae Prif Gynllun Canol Tref Wrecsam wedi cael ei fabwysiadu gan y Cyngor fel sail dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol a fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau o fewn ardal y Prif Gynllun. Bydd yn cael ei ddefnyddio i farchnata'r dref, yn annog buddsoddiad ac yn arwain ceisiadau cynllunio yn ardal y Prif Gynllun.

Yn gryno mae'r Prif Gynllun yn nodi gweledigaeth ar gyfer canol y dref fel lle deniadol, nodedig a hygyrch lle mae pobl am fyw, dysgu, gweithio, ymweld a buddsoddi yno. Er mwyn gwireddu hyn mae'r strategaeth yn nodi amcanion allweddol y bydd cynigion datblygu yn cael eu hystyried yn eu herbyn, cyfres o bwyntiau gweithredu ac yn nodi safleoedd cyfle datblygu allweddol ar Stryd y Bont, Bodhyfryd, Sgwâr y Frenhines, Stryt Henblas a Gorsaf Dân Ffordd Bradle (pob un yn cael ei gefnogi gyda chanllawiau datblygu).