Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Datblygu Lleol 2 Wrecsam (CDLl2) 2013 - 2028

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl2) a fydd yn cymryd lle'r Cynllun Datblygu Unedol mae'n ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Bydd yr CDLl yn strategaeth ar gyfer defnyddio a datblygu tir yn y tymor hir sy'n canolbwyntio ar sicrhau datblygiad cynaliadwy a bydd yn:

Defnyddiwch y ddolen isod i gael mynediad i'r Porth Ymgynghori CDLl i weld y wybodaeth ddiweddaraf ar y gwaith o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam 2013-2028.

Porthol Ymgynghoriadau

Y Camau Allweddol a'r Amserlen

Cam Camau’r Cynllun Datblygu Lleol Dyddiadau Ymgynghori Dechrau / cwblhau
  A. Camau Diffiniol
Cam cyn adneuo
(Chwe Wythnos)
(Rheoliadau 14 a 15)
  • Datblygu gweledigaeth ac amcanion strategol
  • Nodi materion allweddol a thwf strategol amgen ac opsiynau gofodol
Ymgynghori â rhanddeiliaid Allweddol 2 Mawrth 2015 - 10 Ebrill, 2015
Ymgynghori â'r cyhoedd ar y Cam cyn adneuo strategaeth a ffafrir (chwe wythnos) (Rheoliadau 15 a 16)
  • Gwerthuso opsiynau gofodol strategol amgen
  • Dewis strategaeth ofodol a ffefrir
Ymgynghoriad Cyhoeddus Dydd Gwener 12 Chwefror, 2016 - Dydd Gwener 01 Ebrill 2016
Cynllun Datblygu Lleol Adnau (chwe wythnos) (Rheoliadau 17, 18 a 19)
  • Ymgynghori statudol ar y Cynllun llawn a dogfennau cysylltiedig i ganiatáu i sylwadau ffurfiol i gael eu gwneud
Ebrill.-Rhagfyr. 2016 (dyddiadau dangosol ar gyfer ymgynghori cyhoeddus Tachwedd-Rhagfyr 2016)
B. Camau Dangosol
Cyflwyniad i Lywodraeth Cymru ar gyfer Archwiliad (Rheoliad 22)
  • Bydd y Cyngor yn cyflwyno'r Cynllun Datblygu Lleol a dogfennau ategol (gan gynnwys sylwadau) i Lywodraeth Cymru.
Mehefin 2017
Archwiliad Annibynnol yn gyhoeddus (Rheoliad 23) Archwiliad Cyhoeddus
  • Bydd Arolygydd annibynnol brofi 'cadernid' y cynllun.
(Yn ddibynnol ar yr Arolygiaeth Gynllunio)
Adroddiad Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd Cynllunio (Rheoliad 24) Arolygwyr
  • Bydd Arolygydd yn cyflwyno i'r Cyngor eu hadroddiad a fydd yn rhwymo'r ar y Cyngor.
(Yn ddibynnol ar yr Arolygiaeth Gynllunio)
Mabwysiadu (Rheoliad 25)
  • Gweithrdu’s cynllun
Mawrth 2018
Monitro (Rheoliad 37)
  • Bydd y Cyngor yn adolygu'r Cynllun a chyflwyno adroddiadau monitro blynyddol i Lywodraeth Cymru.
Yn flynyddol o 2018 ymlaen

* Sylwch fod y rhain yn amserau arwyddol a gallant newid.

Dolenni cyswllt defnyddiol