Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodyn Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) Drafft ar gyfer Ymgynghori

Mae'r CCA drafft yn ceisio darparu arweiniad clir a hawdd ei ddeall i godi ymwybyddiaeth o'r pwnc a gwella ansawdd y datblygiad. Pan gaiff ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol bydd y CCA yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth bennu ceisiadau cynllunio ac apeliadau.

Mae'r Nodiadau Cyfarwyddyd Atodol drafft canlynol wedi'u cyhoeddi ar gyfer ymgynghori.