Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ceisiadau Cynllunio

Croeso i adnodd chwilio am Geisiadau Cynllunio. Gellir archwilio a gwneud sylwadau ar y ceisiadau presennol.

Sylwer mai manylion llawn, gan gynnwys cynlluniau ac atodiadau (ond nid unrhyw sylwadau a gyflwynwyd) y Ceisiadau Cynlluniau a gyflwynwyd ar ôl 1 Ionawr 2009 y gellir eu gweld ar y Cyfleuster Chwilio hwn yn unig. Bydd ceisiadau a gyflwynwyd cyn y dyddiad hwn yn dangos manylion cryno'n unig ac ni cheir cynlluniau ac eithrio eu bod wedi eu cyflwyno'n electronig.

Diweddariadau Ebost

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn Ceisiadau Cynllunio newydd drwy e-bost wythnosol?

Diweddariadau Ebost