Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adeiladau Rhestredig

Mae adeilad yn cael ei restru oherwydd ei fod o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, oherwydd ei gysylltiad agos â digwyddiadau neu bobl enwog, oherwydd ei fod yn enghraifft brin, neu oherwydd ei fod yn rhan o gasgliad ehangach o adeiladau gwerthfawr.

Mae yna dros fil o adeiladau rhestredig yn Wrecsam, yn gestyll, plastai, bythynnod, siopau, adeiladau amaethyddol, cerrig milltir, cerrig beddau, a llawer iawn mwy.

Mae yna ddosbarthiadau gwahanol, ond dylid nodi bod pob adeilad rhestredig yn cael eu gwarchod i’r un graddau:

Defnyddiwch wefan Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys i ddod o hyd i drysorau Wrecsam.

Diogelu Adeiladau Rhestredig

Mae adeilad rhestredig cyfan yn cael ei ddiogelu gan gyfraith gwlad.  Mae hynny’n cynnwys y tu allan, a phopeth ynddo.  Nid yw dosbarth yr adeilad (I, II*, neu II) yn berthnasol.

Mae unrhyw beth sy’n gysylltiedig â’r adeilad hefyd yn cael ei ddiogelu.  Mae hynny’n cynnwys (er enghraifft) estyniad modern a gafodd ei gwblhau ddoe diwethaf yn unig.

Mae adeiladau neu wrthrychau sydd wedi bod o fewn talar (curtilage) adeilad rhestredig ers cyn 1 Gorffennaf 1948 hefyd yn cael eu diogelu; er enghraifft twlc moch, clwydi, muriau, ac yn y blaen.

Mae angen Caniatâd Adeilad Rhestredig cyn gwneud unrhyw waith atgyweirio a/neu ddymchwel rhannol os bydd y gwaith yn newid cymeriad yr adeilad a’i werth pensaernïol neu hanesyddol.  Rydyn ni’n eich cynghori i gysylltu â’r adran Gwasanaethau Cynllunio cyn gwneud unrhyw beth.

Mae gwneud unrhyw waith atgyweirio a/neu ddymchwel rhannol sy’n newid cymeriad yr adeilad a’i werth pensaernïol neu hanesyddol heb ganiatâd cymwys o flaen llaw yn drosedd.  Mae methu â chydymffurfio ag unrhyw ran o’r caniatâd hefyd yn drosedd.