Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Amgylchoedd Hanesyddol Wrecsam

Mae cyfoeth adeiladau, tirlun, pentrefi, trefi a phensaernïaeth Wrecsam yn adlewyrchu hanes ein bro a’i datblygiad dros y blynyddoedd hir.

Cyngor Wrecsam ydi’r awdurdod cynllunio lleol.  Ein dyletswydd ydi diogelu ein treftadaeth.  Mae’r adran Gwasanaethau Cynllunio’n cynnig pob math o wybodaeth a chyngor ynglŷn ag amgylchoedd hanesyddol Wrecsam.

Newyddlen yr Amgylchedd Hanesyddol

Bob blwyddyn mae'r Tîm Cadwraeth yn cyhoeddi newyddlen wedi'i anelu at berchnogion adeiladau hanesyddol, a’r rheiny sydd â diddordeb yn yr amgylchedd hanesyddol i godi ymwybyddiaeth o dreftadaeth adeiledig amlwg y Bwrdeistref Sirol. Mae’r newyddlen yn darparu diweddariadau a chrynodebau ar brosiectau diddorol ac ysbrydoledig, yn rhoi cyngor ar unrhyw newidiadau deddfwriaethol ac mae’n cynnwys cyngor ar ffynonellau posibl o gymorth ariannu.